Informācija par pasūtītāju

Informācija par saņēmēju(iem)

Apmācības mērķi

Apmācības formāts

Izvēlētais veids* :
klasiskaisautonomais

Nodarbību ilgums* :
1h1h30

captcha