Franču valoda, Kas jauns Frankofonijā?

Tulkojumi

Es gribu runāt par aktualitātēm pasaulē!

SĀKUMS
2 maijs 2016
ID
FR1031ActFra

Kategorijas

Jūsu franču valodas līmenis ir vismaz B1 (aptuveni 180-210 mācību stundas, Valodu Darbnīcas līmenis Sliekšņa 1).

Šī darbnīca Jums ļaus attīstīt savas runas un rakstīta teksta uztveršanas prasmes, piedāvājot apskatīt aktuālākos jaunumus frankofonajās valstīs dažāda veida (galvenokārt – interneta) informācijas līdzekļos.

Kursa mērķi mainās līdz ar aktuālajiem jaunumiem. Daži uzdevumu piemēri, kas var tikt izvirzīti šim kursam: izskaidrot kādu situāciju, paust un aizstāvēt savu viedokli, runāt par notikumiem pagātnē, raksturot kādu situāciju vai personu…

Atkarībā no aktuālajiem notikumiem, Jūs lietosiet dažādus gramatikas elementus un leksiku, taču piemēram var minēt saikļus, darbības vārdu pagātnes laikus, īpašības vārdu sinonīmus un antonīmus…

Kursa “Kas jauns Frankofonijā?” ietvaros Jūs dažkārt varēsiet izmantot Jūsu portatīvo datoru vai planšetdatoru, taču pasniedzēji jebkurā gadījumā Jums nodrošinās visus mācību procesam nepieciešamos materiālus.